គម្រោងគ្លីនិកព្យាបាលចល័ត វេជ្ជបណ្ឌិត គួច

គម្រោង​គ្លី​និ​ក​ព្យាបាល​ចល័ត​ ​វេជ្ជបណ្ឌិត​ គួ​ច​ ​ផ្តល់​ជំនួយ​សុខាភិបាល​ ​និង​ការ​ព្យាបាល​ជា​មូលដ្ឋាន​ដល់​ជនរងគ្រោះ​ ​ឬ​អ្នកជំងឺ​។​ ​គម្រោង​គ្លី​និ​ក​ព្យាបាល​ចល័ត​ ​វេជ្ជបណ្ឌិត​ គួ​ច​ ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ជួយ​សហគមន៍​ក្រីក្រ​ ​ដែល​មានលទ្ធភាព​តិចតួច​ ​ឬ​គ្មាន​លទ្ធភាព​ទទួល​បាន​សេវា​ថែទាំ​សុខភាព​ដោយសារ​កង្វះខាត​ហេ​ដ្ឋា​រចនា​ស​ម្ព័ន្ធ​វេជ្ជសាស្ត្រ​ ​ធនធាន​មិន​គ្រប់គ្រាន់​ ​និង​កម្មវិធី​សុខភាព​នៅ​មាន​ក​ម្រិ​ត​ ​និង​/​ឬ​ខ្វះ​ចំណេះ​ដឹង​ផ្នែក​វេជ្ជសាស្ត្រ​។​ ក្រុម​ការងារ​ដែល​អនុវត្ត​គម្រោង​នេះ​ ​គឺ​មាន​វេជ្ជបណ្ឌិត​ ​និង​គិលានុបដ្ឋាយិកា​ ​ដែល​មាន​ជំនាញ​ ​និង​បទពិសោធន៍​ ​មាន​ទំនាក់ទំនង​ល្អ​ ​និង​ការ​ផ្តល់​សេវា​ព្យាបាល​ ​ជូន​អ្នកទទួល​ផល​របស់យើង​។​ ​ក្នុង​ករណី​មាន​ជំងឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ហួសពី​វិសាលភាព​ ​និង​សមត្ថភាព​របស់​គ្លី​និ​ក​ព្យាបាល​ចល័ត​ ​វេជ្ជបណ្ឌិត​ គួ​ច​ ​របស់យើង​ ​អ្នកជំងឺ​នឹង​ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ល្បីឈ្មោះ​ក្នុង​តំបន់​ ​ដើម្បី​ស្វែងរក​ការ​ព្យាបាល​ចាំបាច់​។​ ​ចាប់តាំង​ពី​ការ​ចាប់ផ្តើម​គម្រោង​នេះ​ ​យើង​បាន​អនុ​វត្តសកម្មភាព​បាន​ចំនួន​៣​៤​ ​លើក​ ​ដោយ​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ដល់​ប្រជាជន​ជាង​ ​១​៣​,​៥​៤​៨​ ​នាក់​ ​ដែល​រស់នៅ​តំបន់​ដាច់ស្រយាល​ ​និង​តំបន់​ងាយ​រងគ្រោះ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។