អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា ចំនួន ៤០០,០០០ រៀលដល់អ្នកស្រី ឌឹម សុភ័ណ រស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច បរិច្ចាគថវិកាចំនួន ៤០០,០០០ រៀលដល…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា ចំនួន ១,០០០,០០០ រៀលដល់កញ្ញា ឈាង លក្ខិណា រស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី បានផ្តល់ជំនួយចំនួន ១,០…