អ្នក ឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគ ថវិកា ចំនួន ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក ជូនលោក អ៊ុក ថុន មកពី ខេត្ត កំពង់ធំ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ២,៤២០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តសៀមរាប

អបអរសាទរចំពោះកញ្ញា ណន មល់ ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់ម…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់ អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ៧០០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពី ខេត្តសៀមរាប

អបអរសាទរចំពោះលោក ចាន់ ចេក ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់ម…