អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគ ថវិកា ចំនួន ៨០០ ដុល្លារ ជូន អ្នកស្រី អ៊ី ច្រិប មកពី ខេត្តតាកែវ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…