អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១,៦៥០ ដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តស្វាយរៀង

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១,៤០០ ដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីរាជធានីភ្នំពេញ

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហាររូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១,២៩៧.៥០ ដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តកណ្តាល

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១,៨០០ ដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីរាជធានីភ្នំពេញ

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១,៨០០ ដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីរាជធានីភ្នំពេញ

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ៣០០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តកណ្តាល

អបអរសាទរចំពោះកញ្ញា វ៉ន ស្រីនាង ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ១,១៧០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តតាកែវ

អបអរសាទរចំពោះលោក ផល សំណាង ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់ម…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ២,១០០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តសៀមរាប

អបអរសាទរចំពោះលោក ល្វា សុធី ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ១,៥៧៥ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តព្រៃវែង

អបអរសាទរចំពោះព្រះតេជព្រះគុណ បិណ្ឌ ចំណាន ជានិស្សិតខ្វះខា…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ៣៧,៨៣០ ដុល្លារដល់សិស្សខ្វះខាតជីវភាពចំនួន២នាក់នៅខេត្តសៀមរាប

អបអរសាទរចំពោះកុមារី ចិន គឹមហៃ និងកុមារា ចិន រិទ្ធី ជាកូ…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ១,៦០០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តកំពត

អបអរសាទរចំពោះលោក ជ្រុយ បូរមី ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នា…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ២,៤០០ ដុល្លារដល់និស្សិតជនជាតិដើមភាគតិច គ្រឹង ខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តរតនគិរី

អបអរសាទរចំពោះកញ្ញា ជិន ម៉ៅ ជានិស្សិតជនជាតិដើមភាគតិច គ្រ…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា ចំនួន ១៨០ ដុល្លារ ដល់លោក សាត ឌិច មកពីខេត្តកែប

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ១,៨០០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាព ម្នាក់មកពីខេត្តស្ទឹងត្រែង

អបអរសាទរចំពោះកញ្ញា ចាន់ឌិត ស៊ីណា ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាព…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ២,៥៨០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាព ម្នាក់មកពីខេត្តកណ្តាល

អបអរសាទរចំពោះកញ្ញា ណាក់ លក្ខិណា ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម…