អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ១,៦៨០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

  អបអរសាទរចំពោះកញ្ញា ពៅ នីតា ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភា…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ១,៧៦០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

អបអរសាទរចំពោះលោក ភាព ផល្លា ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ១,៧៤០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តស្វាយរៀង

អបអរសាទរចំពោះកញ្ញា សៅ វិសាល ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ៧០០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ

អបអរសាទរចំពោះកញ្ញា សាត ចន្ធី ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នា…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ១,០០០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ

អបអរសាទរចំពោះលោក ឆុន ណាត ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មក…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ២,៤២០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តសៀមរាប

អបអរសាទរចំពោះកញ្ញា ណន មល់ ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់ម…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់ អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ៧០០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពី ខេត្តសៀមរាប

អបអរសាទរចំពោះលោក ចាន់ ចេក ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់ម…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ២,០២០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

អបអរសាទរចំពោះកញ្ញា សុខ ស្រីចិន ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគ ថវិកា ចំនួន ១,១៩៦.១០ ដុល្លារ ជូន លោក អ៊ឹក នុត នៅក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ១,៨០០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

  អបអរសាទរចំពោះលោក ដឿន ប៉ាលី ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នា…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ២,០០០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់ក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា ៦,០៤៥ ដុល្លារ ជូនព្រះសង្ឃចំនួន៣២អង្គ សិក្សានៅប្រទេសស្រីលង្កា

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍​ជា​ទឹក​ប្រាក់​១,៨៤០​ដុល្លារ​ដល់​និស្សិត​ខ្វះ​ខាត​ជីវភាព​ម្នាក់​ក្នុង​ រាជធានីភ្នំពេញ

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់១,៥០០ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តព្រៃវែង

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ជា​ទឹក​ប្រាក់២,៣៤០ដុល្លារ​ដល់​និស្សិត​ខ្វះ​ខាត​ជីវភាព​ម្នាក់​ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេញ

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…