អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ឧបត្ថម្ភ សម្ភារ សិក្សា ជូន សាលាបឋម នៅខេត្តកំពង់ចាម

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់របស់អ្នក…

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច និងសិស្សសាលា Aii ចែកអំណោយដល់សាលា ទួលពន្លៃ ខេត្តកំពត

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ.គួច និង​យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត Spring Forw…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បានបរិច្ចាគតុនិងកៅអីដល់សាលាចំនួនមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយ:មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច នៅថ្ង…