មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច និងសិស្សសាលា Aii ចែកអំណោយដល់សាលា ទួលពន្លៃ ខេត្តកំពត

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ.គួច និង​យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត Spring Forw…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បានបរិច្ចាគតុនិងកៅអីដល់សាលាចំនួនមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយ:មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច នៅថ្ង…