មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច និងមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាសៀមរាប ផ្តល់អំណោយដល់សាលាបឋមសិក្សាគោកស្នួល ក្នុងខេត្តសៀមរាប

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាសៀមរាប សហការជាមួយមូលនិធិ ម…

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច និងសិស្សសាលា Aii ចែកអំណោយដល់សាលា ទួលពន្លៃ ខេត្តកំពត

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ.គួច និង​យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត Spring Forw…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បានបរិច្ចាគតុនិងកៅអីដល់សាលាចំនួនមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយ:មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច នៅថ្ង…