អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១,៦៥០ ដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តស្វាយរៀង

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១,៤០០ ដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីរាជធានីភ្នំពេញ

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហាររូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១,២៩៧.៥០ ដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តកណ្តាល

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១,៨០០ ដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីរាជធានីភ្នំពេញ

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១,៨០០ ដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីរាជធានីភ្នំពេញ

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េង លី ជេ. គួច នៅថ្…

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ និងសាលារៀនអន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សហការជាមួយមូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ធ្វើទស្សនកិច្ចសប្បុរសធម៌ទៅកាន់សាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុន សែន រុនតាឯក

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ និ…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ៣០០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តកណ្តាល

អបអរសាទរចំពោះកញ្ញា វ៉ន ស្រីនាង ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្…

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច សហការជាមួយក្រុម The Blue Pearl បរិច្ចាគសម្ភារសិក្សាដល់សាលាបឋមសិក្សាពោធិ៍អំពិល

ក្នុងសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ ក្រុមគុជខៀវ ដែលមានសិស្សមកពី Aii…

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច បរិច្ចាគគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ និងសម្ភារសិក្សាជូនកុមារខ្វះខាត០២គ្រួសារ នៅក្នុងខេត្តតាកែវ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច សហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស AISSC បរិច្ចាគសម្ភារសិក្សាដល់សាលាបឋមសិក្សាអូរថ្មខ៣

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច សហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសិស្សនៃសា…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា សម្ភារសិក្សាចំនួន២៥០ដល់សាលាបឋមសិក្សាភូមិ៧

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

កម្មវិធីអាហាសប្បុរសធម៌លើកទី២៩២ និងកម្មវិធីបណ្ណាល័យចល័ត ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៩១ ទៅកាន់វិទ្យាល័យអប់រំពិសេសច្បារអំពៅ

 កម្មវិធីអាហារសប្បុរសធម៌ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី២៩២ ដោយបាន…

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច និងក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត The Blue Pearl បរិច្ចាគសម្ភារសិក្សាដល់សាលាបឋមសិក្សារោធ ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច សហការជាមួយនិងក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិ…

កម្មវិធីអាហាសប្បុរសធម៌លើកទី២៩១ និងកម្មវិធីបណ្ណាល័យចល័ត ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៨៩ ទៅកាន់សមាគមផ្ទះអ្នកចម្រូតសម្រាប់កុមារកម្ពុជា

កម្មវិធីអាហារសប្បុរសធម៌ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី២៩១ ដោយបានប…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទឹកប្រាក់ ១,១៧០ ដុល្លារដល់និស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់មកពីខេត្តតាកែវ

អបអរសាទរចំពោះលោក ផល សំណាង ជានិស្សិតខ្វះខាតជីវភាពម្នាក់ម…