អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា ចំនួន ២៥០ ដុល្លារដល់លោក ទិត ប៊ុយ មកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

លោក ទិត ប៊ុយ បានទទួលថវិកាចំនួន ២៥០ ដុល្លារពីមូលនិធិ ម៉េ…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគ ម៉ាស៊ីនព្រីន ចំនួន មួយគ្រឿង ជូនព្រះវិហារ Mission Saint Michael ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ផ្តល់ជំនួយថវិកា ២០០,០០០ រៀល ដល់គ្រួសារខ្វះខាតមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…