មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា ចំនួន ៤០០,០០០ រៀល ជូនលោក គត សុខគង់ មកពី ខេត្តកណ្តាល

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច បានប្រារព្ធកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមលើកទី៤

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច សហកាជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម ប…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា ចំនួន ១,០០០,០០០ រៀល ជូនអ្នកស្រី ស៊ិន សុផល នៅក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នក ឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគ ថវិកា ចំនួន ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក ជូនលោក អ៊ុក ថុន មកពី ខេត្ត កំពង់ធំ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នក ឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគ ថវិកា ចំនួន ១,០០០ ដុល្លារអាមេរិក ជូនលោក ថន កុសល មកពី ខេត្ត តាកែវ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នក ឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគ ថវិកា ចំនួន ២,០០០,០០០ រៀល ជូន កញ្ញា សន ចាន់ណា មកពី ខេត្តស្វាយរៀង

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគ ថវិកា ចំនួន ៨០០ ដុល្លារ ជូន អ្នកស្រី អ៊ី ច្រិប មកពី ខេត្តតាកែវ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា ៦,០០០ ពាន់ដុល្លារ ដល់លោក នួន វណ្ណារិទ្ធ រស់នៅរាជធានី ភ្នំពេញ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីអ្នកឧក…

អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ជួយបុរសទុរគត៌ម្នាក់ទទួលការវះកាត់ដាក់លលាដ៏ក្បាលបណ្តាលពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច  ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីអ្នកឧញ៉ា វេ…

អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា​៣៥០ដុល្លារជួយបុរសម្នាក់ដែលរងរបួសបាក់ឆ្អឹងដងកាំបិត

អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េងលី ជ…

លោកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា១,៧២៨,០០០រៀល ជួយស្រ្តីជាអ្នកជំងឺមហារីកម្នាក់មកពីខេត្តពោធិ៍សាត់

លោកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េងលី ជេ…

លោកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគថវិកា៣០០ដុល្លារ ជួយស្រ្តីវ័យ៥៩ឆ្នាំម្នាក់មកពីខេត្តបាត់ដំបង

ឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គ…

អ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តម្នាក់មកពីខេត្តកំពត ទទួលជំនួយ ៥៥០ ដុល្លារពីលោកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី

ឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គ…

ឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី បរិច្ចាគ១,០០០ដុល្លារ ជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺ២នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

ឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គ…