ឧបត្ថម្ភការសង្គ្រោះបន្ទាន់

ចូលរួមជាមួយមូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ដើម្បីការងារសង្គម និងសប្បុរសធម៌!

​មូលនិធិ​ ​ម៉េង​លី​ ជេ. គួ​ច​ ​បាន​ធ្វើការ​ឆ្លើយតប​ការ​ស្នើសុំ​ជំនួយ​បន្ទាន់​ ​ឬ​ការ​ស​ង្រ្គោះ​បន្ទាន់​រាប់​ម៉ឺន​ ​តាមរយៈ​ការ​ផ្តល់​ចំណីអាហារ​ ​ដល់​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​ ​ដែល​កំពុង​ជួប​ការអត់ឃ្លាន​ ​ការ​ផ្តល់​អាហារ​ហូបចុក​ប្រចាំខែ​ដល់​សិស្ស​ដែល​មាន​ជីវភាព​ខ្វះខាត​ ​និង​ការ​ផ្តល់​ជំនួយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដល់​អ្នកជំងឺ​ ​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ការ​ស​ង្រ្គោះ​បន្ទាន់​ ​ឬ​ត្រូវការ​ការវះកាត់​ ​ជាដើម​។