ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សា​ភិ​បាល​របស់​អង្គការ​មូលនិធិ​ ​ម៉េង​លី​ ជេ. គួ​ច​ ​មាន​សមាសភាព​ចំនួន​៩​រូប​ ​មាន​ប្រធាន​១​រូប​ ​អនុប្រធាន​១​រូប​ ​និង​សមាជិក​យ៉ាង​ច្រើន​៧​រូប​ ​ដោយមាន​អាណត្តិ​៥​ឆ្នាំ​ ​ហើយ​នៅ​ពេល​បញ្ចប់​អាណត្តិ​នីមួយៗ​ ​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិ​បាល​ចាស់​ ​មាន​សិទ្ធិ​ឈរឈ្មោះ​ធ្វើជា​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិ​បាល​ក្នុង​អាណត្តិ​បន្តបន្ទាប់​ទៀត​បាន​។​ ​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិ​បាល​ទទួលខុសត្រូវ​ដឹកនាំ​ ​និង​តម្រង់​ទិស​សកម្មភាព​របស់​មូលនិធិ​ ​និង​ត្រួតពិនិត្យ​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​ខ្លួន​។​ ​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិ​បាល​ក៏​ទទួលខុសត្រូវ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ ​និង​លើក​ក​ម្ពស់​គោល​នយោបាយ​របស់​មូលនិធិ​ ​ហើយ​ព្រមទាំង​ការ​អនុម័ត​ជ្រើសរើស​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ថ្មី​ផង​ដែរ​។