ទំនាក់ទំនង

អង្គការ​មូលនិធិ​ ​ម៉េង​លី​ ជេ. គួ​ច​

អគារ២៥ABCD ផ្លូវ៤០២ ភូមិ២ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

Email: info@mjqfoundation.org
Phone: +855 95 888 084