កម្មវិធីអប់រំ

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់ការអប់រំនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា និងបានកំពុងបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការកសាងសង្គម និងសហគមន៍ងាយរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ យើងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងគ្រប់គ្រងសាលារៀនក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈការផ្តល់ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ដល់យុវជនរាប់ពាន់នាក់ និងគាំទ្រដល់អ្នកដឹកនាំនាពេលអនាគត ដែលមានសក្តានុពល។

គោលដៅ

​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​បរិ​ក្ខា​សិក្សា​ ​ហេ​ដ្ឋា​រចនា​ស​ម្ព័ន្ធ ​និង​បរិយាកាស​សាលារៀន​ ​ដើម្បី​ធានា​ឱ្យ​មាន​បរិយាកាស​អប់រំ​ប្រកបដោយ​សុវត្ថិភាព​ ​និង​ផាសុកភាព​សម្រាប់​សិស្សានុសិស្ស​នៃ​សាលាបឋមសិក្សា​ ​អនុ​វ​ទ្យា​ល័យ​ ​និង​ថ្នាក់​វិទ្យាល័យ​។

គោលបំណង

គោលបំណងចម្បងនៃកម្មវិធីអប់រំ របស់ មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច គឺ៖

កុមារគ្រប់រូប​គួរទទួល​បានលទ្ធភាព​អានសៀវភៅ