កម្មវិធីសុខភាព

​អង្គការ​មូលនិធិ​ ​ម៉េង​លី​ ជេ. គួ​ច​ ​ជួយ​លើក​ក​ម្ពស់​ជីវភាពរស់នៅ​ប្រកបដោយ​សុខភាព​ល្អ​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​នានា​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ​អង្គការ​មូលនិធិ​ ​ម៉េង​លី​ ជេ. គួ​ច​ ​បាន​កំពុង​ធ្វើការ​ផ្សារភ្ជាប់​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ផ្នែក​សុខភាព​ដើម្បី​ធានា​ថា​សិស្ស​ ​និស្សិត​ ​កុមារ​កំព្រា​ ​ចាស់ជរា​ ​ដែល​យើង​គាំទ្រ​មាន​សុខភាព​ល្អ​ ​ដើម្បី​បន្ត​ការសិក្សា​និង​ការ​ចិញ្ចឹមជីវិត​របស់​ពួកគេ​។​ ​អង្គការ​មូលនិធិ​ ​ម៉េង​លី​ ជេ. គួ​ច​ ​នឹង​បន្ត​សកម្មភាព​គាំទ្រ​ផ្នែក​សុខភាព​ ​តាមរយៈ​ការ​ផ្តល់​សេវា​សុខភាព​ដល់​សហគមន៍​នានា​នៅ​ពេល​ចាំបាច់​។​

គោលដៅសុខភាព

ចូលរួម​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​មូលដ្ឋាន​សុខាភិបាល​សម្រាប់​ពង្រឹង​គុណភាព​សេវាកម្ម​សុខភាព​ និង​លទ្ធភាព​ទទួល​បាន​របស់​គ្រួសារ​ និង​សហគមន៍​ងាយ​រងគ្រោះ​។

គោលបំណងសុខភាព

កុមារគ្រប់រូប​គួរទទួល​បានលទ្ធភាព​អានសៀវភៅ