• បរិច្ចាគថវិកាចំនួន៥,០០០ដុល្លារជូន HBB Clinic Phnom Penh
  • បរិច្ចាគថវិកាចំនួន៤,១៦២.១៣ដុល្លារជូនគ្រួសារក្រីក្រចំនួន២គ្រួសារ ដើម្បីសាងសង់ និងជួសជុលផ្ទះ
  • ផ្តល់ជំនួយអាហារូបករណ៍ចំនួន៧,២០០ដុល្លារដល់ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ដើម្បីបើកថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ជំនាញភាសាបាលី
  • បរិច្ចាគថវិកាចំនួន៦,០០០ដុល្លារដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារីកភរិយារបស់លោកគ្រូ នួន វណ្ណារិទ្ធ បុគ្គលិក MBUS
  • មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច បានស្នើសុំលុបឈ្មោះពីក្រសួងមហាផ្ទៃវិញ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២
  • អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ទទួលគោរមងារ ជា អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត បញ្ញាមេធាភិរ័ក្ខសិរី មហាឧបាសកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភក៍ គួច ម៉េងលី នៅថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២